Blattkäfer

Cassida cf. subreticulata
Cassida cf. subreticulata

Frauenfeld Blühfläche 26.2.2021

Labiostomus cf. longimana
Labiostomus cf. longimana

Steinfeld 1.6.2020

Oulema sp.
Oulema sp.

Wohnhaus 4.12.2020

Lilioceris merdigera
Lilioceris merdigera

Maiglöckchenhähnchen Garten 1.3.2019

Bruchus cf. pisorum
Bruchus cf. pisorum

Gemeiner Erbsenkäfer cf. Garten 2.5.2018

Diabrotica virgifera
Diabrotica virgifera

Westlicher Maiswurzelbohrer Frauenfeld Blühfläche 20.7.2019

Spaeroderma sp.
Spaeroderma sp.

Garten 3.11.2020 (auf Salbei)

Altica-Gruppe
Altica-Gruppe

Frauenfeld Blühfläche 2.2.2019

Phyllotreta-Gruppe
Phyllotreta-Gruppe

Frauenfeld Blühfläche 1.5.2018

Phalacridae-Gruppe
Phalacridae-Gruppe

Frauenfeld Blühfläche 4.4.2018

Byturus-Gruppe
Byturus-Gruppe

Piestingau 4.5.2017

Brassicogethes cf. aeneus
Brassicogethes cf. aeneus

Rapsglanzkäfer cf. Frauenfeld Blühfläche 4.4.2018

Psyllodes sp.
Psyllodes sp.

Frauenfeld Blühfläche 22.2.2020

Longitarsus-Gruppe
Longitarsus-Gruppe

Auf Königskerze Frauenfeld Blühfläche 10.2.2019

Longitarsus-Gruppe
Longitarsus-Gruppe

Auf Königskerze Frauenfeld Blühfläche 14.2.2019

Longitarsus-Gruppe
Longitarsus-Gruppe

Auf Königskerze Frauenfeld Blühfläche 3.3.2019

Hispa atra
Hispa atra

Schwarzer Stachelkäfer Garten 17.3.2019

Pilemostoma fastuosa
Pilemostoma fastuosa

Frauenfeld Blühfläche 13.4.2020

Cassida nobilis
Cassida nobilis

Frauenfeld Blühfläche 11.5.2020

Cassida cf. nebulosa
Cassida cf. nebulosa

Nebelschildkäfer cf. Frauenfeld Wein 9.7.2019

Cassida-Gruppe
Cassida-Gruppe

Frauenfeld 10.2.2019

Cassida-Gruppe
Cassida-Gruppe

Frauenfeld Blühfläche 5.5.2018

Cassida sp.
Cassida sp.

Garten 11.5.2020

Cassida-Gruppe
Cassida-Gruppe

Frauenfeld Wein 20.7.2019

Cassida-Gruppe
Cassida-Gruppe

Steinfeld 2.7.2019

Cassida-Gruppe
Cassida-Gruppe

Piestingwiese 21.4.2019

Cassida canaliculata
Cassida canaliculata

Naturdenkmal 29.4.2018